Regulamin

Regulamin serwisu internetowego dietykieta.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik strony www.dietykieta.pl akceptuje regulamin serwisu www.dietykieta.pl
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług firmy Dietykieta
 3. Strona dostępna jest w domenie dietykieta.pl
 4. Operatorem serwisu jest firma: Dietykieta sp. z o.o.  ul. Dolne Młyny 25/27, 59-700 Bolesławiec. KRS 0000856681, REGON 386851486, NIP 6121871501. Wszelkie prawa do zawartości serwisu Dietykieta.pl są zastrzeżone.
 5. Firma Dietykieta sp. z o.o. jest dostawcą usługi w zakresie cateringu dietetycznego, doradztwa żywieniowego oraz suplementacji. Obejmuje ona kompleksowe przygotowanie oraz wytworzenie i dostarczenie pod wskazany adres zestawu od 3 do 6 zapakowanych posiłków. Każdy posiłek posiada samoprzylepną etykietę z nazwą, warunkami przechowywania i kalorycznością. Całość zapakowana jest w papierowe torby z logo Dietykiety.
 6. Klientem może zostać tylko osoba pełnoletnia lub firma, zamawiająca usługę.
 7. Dietykieta dostarcza drogą elektroniczną fakturę VAT, jeżeli klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 8. Warunkiem korzystania z oferowanych usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia wiąże się z jego akceptacją.
 9. Adres dostawy to dokładny adres podany przez klienta podczas składania zamówienia wskazujący miejscowość, ulicę nr domu/mieszkania oraz kod do bramy, klatki, telefon do kontaktu dla kuriera, alternatywne miejsce pozostawienia dostawy (np. sąsiad). Firma nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony zestaw.
 10. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia
 11. Terenem dostawy jest obszar administracyjny Wrocławia, Legnicy i Bolesławca, na terenie których dostawa odbywa się nieodpłatnie. Dietykieta oferuje możliwość realizacji dostawy poza tym terenem po wcześniejszym uzgodnieniu dodatkowej opłaty.

2. ZAMAWIANIE CATERINGU DIETETYCZNEGO

 1. Zamówienie diety następuje telefonicznie, drogą mailową lub online, a jego realizacja odbywa się na drugi dzień roboczy od zaksięgowania wpłaty. Płatność za catering musi zostać dokonana przed realizacją zamówienia.
 2. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 pod numerem telefonu +48 570 819 305. Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie dietykieta.pl
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przełożenia diety o jeden dzień roboczy w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 15:00.
 4. Zamawiający zobligowany jest podać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do doboru odpowiedniej diety. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient zobowiązany jest poinformować o nich konsultanta dietetycznego Dietykiety przed złożeniem zamówienia.
 5. Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami brutto.
 6. Dzień testowy można zamówić jednokrotnie na ten sam adres. Dzień testowy to dieta na 1 dzień.
 7. Zamówienia weekendowe, muszą zawierać w polu uwagi jednoznacznie brzmiące informacje precyzujące harmonogram dostaw. Zestawy sobotnie dostarczane są wraz z zestawami piątkowymi.
 8. Płatności umożliwiamy poprzez:
 • przelew bankowy na konto w Banku PKO o numerze: 91 1020 2137 0000 9102 0246 7454, (w którego tytule prosimy wpisać nr zamówienia wskazany w e-mailu potwierdzającym zamówienie lub w ofercie dołączonej do e-mail’a)
 • stronę internetową dietykieta.pl przy wykorzystaniu systemu Przelewy24 poznańskiej Grupy DialCom24 oraz gotówką w dniu pierwszej dostawy.

3. DOSTAWA CATERINGU

 1. Posiłki dowozimy zaraz po przygotowaniu i schłodzeniu, do godziny 01:00. Dla przykładu, jeżeli Twoja dieta rozpoczyna się w poniedziałek, jedzenie pierwszy raz otrzymasz w niedzielny wieczór.
 2. Może się zdarzyć z przyczyn losowych, że dojedziemy w godzinach późniejszych – warunki pogodowe czy zdarzenia losowe na drodze.
 3. Klient zobowiązany jest odebrać przesyłkę.
 4. Jeśli klient nie odbierze przesyłki osobiście pod wskazanym przez klienta adresem, zobowiązany jest ułatwić kurierowi jej dostarczenie, poprzez podanie kodów do klatki, przekazanie kluczy czy przygotowanie alternatywy dla umieszczenia posiłków w innym miejscu, w razie jego nieobecności.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do nie czekania na klienta dłużej niż 15 minut, choć zawsze staramy się wyjść Państwu naprzeciw.
 6. W przypadku braku możliwości pozostawienia paczki taki dzień klientowi przepada.
 7. Nasze posiłki dowozimy od niedzieli do czwartku na terenie: Wrocław, Legnica, Bolesławiec, Lubań, Zgorzelec. Możliwy jest również dowóz w okolice wymienionych miejscowości, jednak za dodatkową opłatą, w celu ustalenia której prosimy o każdorazowy kontakt, ponieważ koszt ten może się różnić wraz z każdym zamówieniem.
 8. Kontakt z kurierem jest możliwy pod numerem telefonu 732 734 900.

4. WITAMINACJA 

 1. W celu analiz badań wyniki należy przesyłać zeskanowane, a nie zdjęcia. Skan musi być wyraźny.
 2. Analiza wyników może trwać do 30 dni od wysłania ostatniego wyniku.

5. ZMIANA I ZAWIESZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zmiana i czasowe zawieszenie zamówienia następuje online lub telefonicznie na dwa dni robocze przed faktyczną realizacją zamówienia, do godziny 12:00. Po okresie zawieszenia nastąpi kontynuacja pozostałej części zamówienia we wskazanym przez zamawiającego, przynajmniej dwa dni wcześniej, terminie. Zawieszenie może trwać maksymalnie dwa miesiące (60 dni).
 2. Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie lub online do godz. 14:00 na jeden dzień roboczy przed datą realizacji zamówienia.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia wybranego pakietu w trakcie jego trwania, klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów zakupionego pakietu.
 4. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych mailowo lub telefonicznie z klientem. Dietykieta zastrzega, że w okresach świątecznych, długich weekendów może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym wcześniej poinformuje klientów.

6. LEGENDA OZNACZEŃ DO ALERGENÓW

1. GLUTEN – zboża zawierające gluten

2. SKORUPIAKI i produkty pochodne

3. JAJA i produkty pochodne

4. RYBY i produkty pochodne

5. ORZESZKI ZIEMNE i produkty pochodne

6. SOJA i produkty pochodne

7. MLEKO i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

8. ORZECHY

9. SELER i produkty pochodne

10. GORCZYCA i produkty pochodne

11. NASIONA SEZAMU i produkty pochodne

12. DWUTLENEK SIARKI i siarczyny

13. ŁUBIN i produkty pochodne

14. MIĘCZAKI i produkty pochodne

7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane pod adresem siedziby Dietykieta sp. zo o. o. sp. k. ul. Dolne Młyny 25/27, 59-700 Bolesławiec, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@dietykieta.pl, muszą zawierać nr zamówienia oraz opis roszczenia reklamacyjnego.
 2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a klient zostanie poinformowany o zajętym przez Dietykietę stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na wskazany przez klienta adres.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym informujemy, ze;

 1. Właścicielem strony dostępnej w domenie dietykieta.pl jest firma: Dietykieta sp. z o.o. sp. k., ul. Dolne Młyny 25/27, 59-700 Bolesławiec. KRS 0000857645, REGON 386902290, NIP 6121871576. Wszelkie prawa do zawartości serwisu Dietykieta.pl są zastrzeżone.
 2. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, podanych w trakcie rejestracji jest firma Dietykieta sp. z o.o. sp. k.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności co do poszanowania prywatności Klientów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Pani/Pana zamówienia oraz w celach promocyjnych Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania ich podczas składania zamówienia uniemożliwia jego skuteczne zrealizowanie.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@dietykieta.pl lub listownie na adres Dietykieta ul. Dolne Młyny 25/27, 59-700 Bolesławiec.

 1. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są wyłącznie w celach:

-założenia konta Klienta,

-realizacji zamówienia,

-kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych danych teleadresowych,

-rozliczenia należności za świadczone usługi,

-marketingowych.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie złożenia zamówienia.

Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, rachunkowo-podatkowym, będącym odpowiedzialnym za działania marketingowe oraz realizujących dostawę towaru.

Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Pani/Pana do państw trzecich.

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.

Pliki cookies

W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies – pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika, na którym zostały zapisane.

Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Panią/Pana, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Serwisu.

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Pani/Pana urządzeniu, w celu oceny poprawności i skuteczności działalności reklamowej z wykorzystaniem narzędzi Google AdWords usług takich jak:​ remarketing, kategorie zainteresowań, rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach oraz kierowanie demograficzne oraz na lokalizację Użytkownika.

Regulamin i polityka prywatności wchodzą w życie z chwilą umieszczenia go na www.dietykieta.pl